KÍNH BÁO: LỄ HỘI MUA SẮM "XE & ĐAM MÊ" HẠ LONG 2019 SẼ LÙI NGÀY TỔ CHỨC SANG MỘT THỜI ĐIỂM KHÁC DO LỊCH TỔ CHỨC QUÁ SÁT TRIỂN LÃM VIETNAM MOTOR SHOW 2019. BTC SẼ THÔNG BÁO LẠI LỊCH TỔ CHỨC SAU KHI LÀM VIỆC LẠI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA LỄ HỘI.
RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ THÔNG CẢM VÀ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG.
TRÂN TRỌNG CÁM ƠN.